ที่ทำการเทศบาลตำบลบางเลน

สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน

ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน

66 หมู่ที่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยวัดเจริญ
ตำบลบางเลน อำเภอ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

เบอร์โทรศัพท์ : 02-9200939 , 02-9200953 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง